Oblicza Filozofii
O projekcie

O projekcie

Celem projektu jest, najogólniej rzecz ujmując, przedstawienie społeczności lokalnej filozofii i pokrewnych nauk humanistycznych jako dziedzin szczególnie ważnych w kształtowaniu i wypracowywaniu tożsamości zarówno na płaszczyźnie lokalnej, jak i w perspektywie historii i przyszłości narodu.

Cel ten wydaje się zyskiwać na znaczeniu na obszarach o skomplikowanej kulturowo historii, a takim właśnie obszarem jest województwo lubuskie i jego kulturowo-naukowe centrum, czyli Zielona Góra.

Dodatkowo, aby ukazać wartość filozofii i pokrewnych dziedzin dla współczesnego człowieka, w różnych aspektach jego egzystencji, jeden z bloków tematycznych planowanych wykładów akcentuje aktualność i możliwość wykorzystania badań filozoficznych dla celów praktycznych.

Projekt przewiduje realizację czterech głównych działań:

Organizacja trzech cyklów wykładów otwartych

1

Przygotowanie i publikacja monografii

2

Przygotowanie i publikacja strony internetowej

3

Przeprowadzenie konkursu filozoficznego dla szkół średnich

4