Oblicza Filozofii
Monografia

Monografia

Jednym z podstawowych celów projektów jest umożliwienie badaczom w dziedzinach humanistycznych i społecznych promowania i upowszechniania swoich badań wśród możliwie szerokiego grona odbiorców.

Opracowanie i publikacja książki, która choć ma z założenia mieć charakter popularno-naukowy, będzie publikacją recenzowaną, ma za zadanie udostępnić treści wygłaszanych w projekcie wykładów czytelnikom.

Monografia będzie zwierała obszerne streszczenia prelekcji, w popularyzatorskiej formie. Całość publikacji zostanie udostępniona w wolnym dostępie na stronie internetowej w marcu 2024 r.