Oblicza Filozofii
relacje, wykłady

Ks. Dr Mariusz Jagielski (Uniwersytet Szczeciński)

Komunia i inność. Tożsamość osoby w ujęciu Joannisa Zizioulasa 

W czwartek, 11 maja, o godz. 17.00,
w auli Biblioteki UZ, przy ul. Wojska Polskiego 71 w Zielonej Górze,

dr Mariusz Jagielski (Uniwersytet Szczeciński)
wygłosił wykład:

„Komunia i inność.
Tożsamość osoby w ujęciu Joannisa Zizioulasa”