Oblicza Filozofii
wiadomości

Konkurs Filozoficzny dla młodzieży!

Zapraszamy do udziału w konkursie filozoficznym uczniów szkół średnich województwa lubusiego.

Więcej szczegółów: https://obliczafilozofii.pl/konkurs/