Oblicza Filozofii
wiadomości

Już w marcu cykl wykładów „Filozofia w poszukiwaniu źródeł tożsamości lokalnej”

Drugi blok tematyczny, zatytułowany „Filozofia w poszukiwaniu źródeł tożsamości lokalnej” skupiać się będzie wokół zagadnień związanych z badaniami, prowadzonymi w ramach dziedzin humanistycznych, poświęconych problemowi tożsamości lokalnej, w odniesieniu do mieszkańców Zielonej Góry i województwa lubuskiego.

Problematyka wykładów będzie przybliżać wyniki badań przedstawicieli różnych dziedzin nauki, zainteresowanych miejscową kulturą materialną i duchową. Począwszy od zagadnienia lokalności, poprzez historyczne aspekty tożsamości mieszkańców tzw. ziem odzyskanych, po współczesne zjawiska związane z poszukiwaniem nowych fundamentów tożsamości.