Oblicza Filozofii
relacje

Jaka tożsamość po humanizmie?

Wykład Prof. dr hab. Magdaleny Środy (UW) 8 grudnia 2022 roku.

Tematem wykładu było, po pierwsze, omówienie filozoficznych, społecznych, moralnych i ekologicznych przyczyn wyjścia z antropocentrycznego humanizmu, po drugie, próby opisania nowej koncepcji podmiotowości w ramach posthumanizmu (m.in.Foucault, Butler, Braidotii).