Oblicza Filozofii
wiadomości, wykłady

FILOZOFIA W JEJ ZASTOSOWANIACH

Zapraszamy na kolejny cykl wykładów otwartych:

OBLICZA FILOZOFII – FILOZOFIA W JEJ ZASTOSOWANIACH

Wszystkie wykłady odbędą się w auli Biblioteki UZ o godz. 17.00

Projekt „Oblicza filozofii: od jej historii do zastosowań” finansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/545149/2022/2022, całkowita wartość projektu 101 200zł.

W tym semestrze wszystkie wykłady będą transmitowane na żywo na profilu FB Instytutu Filozofii UZ:

https://www.facebook.com/ifil.uz/