Oblicza Filozofii
relacje

Ile płci? Filozoficzne aspekty tożsamości płciowej

Wykład dr hab. Adrianny Grabizny, prof. UZ. (Uniwersytet Zielonogórski)

Wykład o filozofii w obliczu problemu tożsamości płciowej i o filozofii w problemie tożsamości płciowej. Odkrycia naukowe ostatnich dwóch dekad pokazują, że tak jak większość cech, tak i te związane z płcią mają rozkład ciągły, a nie binarny. Mężczyźni mogą i rodzą dzieci, bliźniaki jednojajowe nie zawsze są tej samej płci, nie każda komórka zawiera ten sam zestaw genów… Jesteśmy mozaiką. Co w takim razie z takim „narzędziem do myślenia” (używając określenia Daniela Dennetta) jak średnia i jak wpływa ono na nasze rozumienie normy i normalności? Dlaczego WHO explicite zapowiedziało odejście od dualizmu psychofizycznego? Jaki jest status ontologiczny zaburzenia psychicznego?