Oblicza Filozofii
relacje

Czy istniała kobieca tożsamość filozoficzna? (na przykładzie kobiet filozofek w Rosji)

Wykład prof. Lilianny Kiejzik (Uniwersytet Zielonogórski), który odbył się 9 marca 2023

Tożsamość – pojęcie tyle szerokie, co trudne do zdefiniowania. Możemy bowiem mówić o tożsamości w sensie psychologii, filozofii kultury, o tożsamości społecznej, osobowej, a nawet o tożsamości w sensie logiki, tożsamości internetowej, pokoleniowej etc., etc. Ponieważ temat wykładu odnosi się do pytania o miejsce kobiet w filozofii, będziemy dotykać większości tych kontekstów interpretacyjnych. Oczywiście kobiety myślicielki, filozofki też tej tożsamości poszukiwały, przy czym nie traktowały siebie jako autonomicznej grupy filozofujących kobiet, odrębnej od mężczyzn – filozofów. Kobiety nie poszukiwały jakiejś własnej, Kobiecej tożsamości filozoficznej. I nie chodzi tu o to, że uprawiały jakąś „gorszą” lub „lepszą” filozofię, niż mężczyźni. Chodzi tu o warunki uprawiania zawodu oraz standardy społeczne, które (skutecznie) hamowały dostęp kobiet do uprawiania filozofii. Jak sobie z tym radziły? Dowiecie się Państwo z wykładu. Serdecznie zapraszamy!