Oblicza Filozofii

Oblicza Filozofii

od jej historii
do zastosowań
Aktualności

Aktualności

dr Marcin Fabjański Odczarować mindfulness - o nieporozumieniach wokół jednego z najmodniejszych pojęć używanych w doradztwie i coachingu
dr Tomasz Turowski (Uniwersytet Zielonogórski) "Arystoteles i bioetyka?"
Wykłady

Wykłady otwarte

Instytut Filozofii wraz z funkcjonującym przy nim zielonogórskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego od roku 1998 roku organizuje cykliczne wykłady otwarte w ramach Zielonogórskiego Konwersatorium Filozoficznego.

Szczegóły wkrótce
Konkurs

Konkurs filozoficzny

W ramach projektu przeprowadzimy również konkurs filozoficzny dla uczniów szkół średnich z województwa lubuskiego, zatytułowany JA - MY - POLSKA. MŁODYCH ZMAGANIA Z TOŻSAMOŚCIĄ
Monografia

Monografia

Jednym z podstawowych celów projektów jest umożliwienie badaczom w dziedzinach humanistycznych i społecznych promowania i upowszechniania swoich badań wśród możliwie szerokiego grona odbiorców.
O projekcie

O projekcie

Celem projektu jest, najogólniej rzecz ujmując, przedstawienie społeczności lokalnej filozofii i pokrewnych nauk humanistycznych jako dziedzin szczególnie ważnych w kształtowaniu i wypracowywaniu tożsamości zarówno na płaszczyźnie lokalnej, jak i w perspektywie historii i przyszłości narodu.